Hájenka - lektorovaný eko program

V pátek 21. 5. 2021 jsme společně s dětmi vyrazili do lesa Pod Bílou horou, kde nás čekal program s názvem "Lesní království".Děti se seznámily s pojmy - kořenové patro, mechové patro, bylinné patro a keřové patro a poslední stromové. 
V každém patře měly děti za úkol hledat předměty a věci, s kterými se seznámily na obrázku a patřily do správného patra. Hledali jsme všichni např. kořeny,  hmyz, bylinky, keře a stromy - řekli jsme si jaký je mezi nimi rozdíl. 
Na závěr pro lesní skřítky děti stavěly domečky z přírodnin.