Obrázek č.1

Lišák z firmy FAVEA

Zaměstnanci firmy Favea Kopřivnice nám darovali třídního maskota plyšového „pana Lišáka“. Jako poděkování jim děti zazpívaly, zarecitovaly básničku a slíbily, že se někdy s Lišákem přijdou do firmy podívat.