Obrázek č.1

Na výletě s Medovníčkem

V úterý, na svátek dětí, pozval Medovníček děti ze třídy Včelek na výlet s překvapením.

Pomocí dopisů, které dostaly paní učitelky, měly děti určenou trasu s úkoly.

louka u koupaliště – poznávání a pojmenování květin,
u potoka – opakování říkadla „U potoka“ s hrou na tělo,
lyžařská chata – couvání a běh k cíli,
louka – objímání stromů s kamarády,
můstek přes potok – chůze za zvukem se zavřenýma očima.
Za každý splněný úkol děti hledaly podle pokynů malovaný kamínek. 

Poslední se nacházel na zahradě MŠ, spolu s popisem úkrytu velkého překvapení.

Ze všech šesti kamínků pak děti sestavily obrázek VČELKY a vydaly se hledat poklad. Společnými silami se to povedlo a děti byly nadšené pexesem s jejich fotkami.

Výlet se velmi vydařil, počasí přálo a děti byly spokojené a plné zážitků a nových poznatků.

Děkujeme Medovníčku
Galerie