Obrázek č.1

Výpravy za poznáním

 

Venku jsou děti šťastné. Stačí udělat pár kroků z naší školky a už jdeme mezi Bílou horou a Červeným kamenem po pěšinách, loukou, lesíkem,... obklopeni přírodou. Děti se orientují v okolní krajině, pozorují rostliny, zvířata i neživou přírodu všemi smysly, nadšeně hledají a objevují zajímavosti.

Venku se děti přirozeně učí, užívají si volný aktivní pohyb a psychicky se uvolní. Na začátku roku se seznamujeme s novými kamarády, vzájemně se poznáváme, prožíváme a radujeme se ze společných zážitků. :)
Galerie