Čertovský týden (Chobotničky)

V pondělí jsme krájeli ovoce na pečený čaj, který jsme poté prodávali na jarmarku. Představte si, že v jednom rohu třídy na nás už ráno čekalo nebe s andílkem a v druhém rohu peklíčko s čertem! Ihned jsme vymýšleli možnosti, jak si v těchto dvou koutcích můžeme hrát. Následně jsme si již povídali o Mikuláši, čertovi a andílkovi. Jaké mají vlastnosti, jak vypadají... a při té příležitosti jsme obkreslili nejvyššího z nás a dokreslili ho jako Mikuláše. Shodou okolností je v naší třídě nejvyšší právě chlapeček se jménem Mikuláš :-).

I úkoly byly spjaty právě s těmito třemi postavami. Děti např. skládaly dobroty dle návodu do pytlíku od Mikuláše, tvořily papírové čertíky, vyskládávaly dle počtu puntíků na kostce vousy Mikuláši, vytahovaly čertům z kožichu blešky apod. Ani čertovské grafomotorické cvičení na uvolnění ruky se nám nevyhnulo. Naučili jsme se písničku pro Mikuláše, a také písničku o čertících, kteří ťukají na dveře. Ve čtvrtek jsme si užili ČERTOVSKÝ DEN. Byli jsme všichni převlečení za čertíky, plnili jsme různé čertovské úkoly, jako např. chůze s kopytem na noze, hod bramborou do kotle, procházení ohněm, chůze po čertovském ocase, míchání guláše apod. a na závěr jsme dostali medaili od samotného LUCIFERA! A v pátek? V pátek nás Mikuláš, čert a anděl navštívil přímo v naší školce :-). 
Galerie