Naše tělo - 5 smyslů 3.tř.

Děti se v průběhu týdne postupně seznámily s tím, jak vypadá naše tělo, a učí se správnému pojmenování jeho jednotlivých částí.Také se naučily vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluch, zrak, hmat, čich, chuť).
Galerie