Logopedická preventivní péče

Pečujeme o správný řečový vývoj našich dětí.

 

Jak to děláme, aby řeč našich dětí byla kultivovaná, správná a bohatá

V organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o., která sdružuje 9 mateřských škol a vzdělává 680 dětí, působí logopedický tým, který zajišťuje koordinaci logopedické preventivní péče. Tým vede speciální pedagog, členky týmu jsou logopedické asistentky typu b) a c) podle Metodického doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství. Logopedický tým se schází na pravidelných schůzkách za účelem koordinace logopedické preventivní péče v organizaci, vytváření a předávání informací a metodického materiálu směrem k ostatním pedagogickým pracovníkům. Členky logopedického týmu (spolu s dalšími logopedickými asistentkami, celkem 17 pedagogů) zajišťují každodenní logopedickou prevenci na všech mateřských školách v organizaci. K dispozici mají logopedické koutky vybavené velkými zrcadly a sadou logopedických pomůcek (logopedický kufřík) k pravidelnému provádění skupinové preventivní logopedické péče. V každé mateřské škole organizace je takový koutek alespoň jeden, v některých mateřských školách je jich více, a další vznikají. Součástí logopedických koutků je sborník nápadů pro skupinové logopedické chvilky s dětmi, který je neustále obohacován.

V každé mateřské škole organizace působí minimálně jeden logopedický asistent, který má za úkol podílet se na podpoře přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku. Vhodnými aktivitami působit preventivně na vznik poruchy řeči a čtenářských obtíží. Poskytuje zákonným zástupcům dětí s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.

Každoročně probíhá v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o. logopedická depistáž - vyhledávání dětí s rizikovým vývojem řeči. Logopedickou depistáž provádí speciální pedagog. Rodiče dětí s rizikovým vývojem řeči jsou informováni o dostupné logopedické péči v Kopřivnici. Výsledky logopedické depistáže se zaznamenávají a slouží jako podklad pro monitorování řečové úrovně dětí v Mateřských školách Kopřivnice p.o. Speciální pedagog poskytuje také odborné poradenství pro rodiče a pedagogy, vytváří metodický materiál pro rozvoj řeči dětí, připravuje videonahrávky přímé práce s dětmi, a organizuje metodické ukázky pro rodiče a pedagogy. 

Při takové intenzivní péči o dětskou řeč se nám pozvolna daří snižovat počet dětí, které potřebují navštěvovat logopedickou poradnu. Musíme ale pracovat společně s rodiči, potřebujeme, aby rodiče věnovali mluvení s dětmi velkou pozornost, četli jim pohádky, vyprávěli příběhy a odpovídali na jejich otázky. Přeji nám všem, aby tato práce byla pro nás všechny radostná!

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog


Pokud máte dotaz na speciálního pedagoga, zde napište svůj dotaz.

Kontaktní informace

Mgr. Alena Pokorná

Speciání pedagogMgr. Alena Pokorná
MŠ Jeřabinka, Zdeňka Buriana 967
Kopřivnice, 742 21

Telefon 730 543 671