Obrázek č.1

Technické školky

Tato aktivita je realizována v rámci projektu MAP ORP Kopřivnice II.