Obrázek č.1

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

školní rok 2021/2022

Po loňské zkušenosti s projektem SE SOKOLEM DO ŽIVOTA se letos zapojily do pohybových aktivit obě třídy - Vrabčáci i Skřivani. naším symbolem pohybových aktivit se stal sokol pepík a jeho zvířecí kamarádi. Pohybové aktivity jsou rozděleny podle věkových skupin a schopností dětí. Hlavním cílem je mít rád pohyb a vnímaz jej jako nedílnou a přirozenou součást života. Už se všichni těšíme až své tělo s kamarády protáhneme. 

školní rok 2020/2021

V tomto školním roce je do projektu zapojena třída Vrabčáci - 2,5-4 leté děti. Všechny úkoly jsou rozděleny do pěti oblastí: přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání, netradiční činnosti. Oblasti jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost. Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími a děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim, na jaře nebo v létě.

25. 6. 2021

Všechny úkoly i cvičení jsme  zvládli a tak na nás už jen čekalo malé vyhodnocení. Medaile, diplom jako pro opravdové sportovce. Nafukovací míč se také bude v létě hodit. A ještě k tomu omalovánka plná sporovních disciplín. Za vše moc děkujeme ČESKÉ OBCI SOKOLSKÉ, která tuto aktivitu pro mateřské školy a děti připravila. Na příští rok jsme se už také zaregistrovali a přizvali do aktivit i starší děti. 
Galerie