Zápisy do MŠ 2022 - 2023

MŠ Jeřabinka

Zápis do mateřské školy je stanoven v termínu 5. 5. 2022 

od 8.00 - 15.30 hod na jednotlivých mateřských školách

Zde si můžete stáhnout formuláře ve formátu PDF kliknutím na obrázek:

Informace pro rodiče. 

Kritéria přijetí.  

Stanovení podmínek zápisu   

Potvrzení lékaře.  

Poučení žadatele.  

Zápisní list   

Žádost o přijetí   

Plná moc