Erasmus +

MŠ Jeřabinka

Attainment of Basic Competences 

Číslo projektu: 2020 -1-CZ01-KA201-078464
Program Erasmus +, KA201, Strategická partnerství ve školním vzdělávání

O projektu

Evropská komise zdůrazňuje, že je zásadně důležité rozvíjet iniciativy, které podporují a posilují rozvoj klíčových kompetencí pro každého jednotlivce již od raného dětství.

Mnoho nově kvalifikovaných nebo nezkušených učitelů má tendenci založit plánování jejich práce na tradičním frontálním přístupu PPP (prezentace, praxe, produkce). Problém spočívá v tom, že PPP slouží potřebám učitele, ale je diskutabilní, zda splňuje potřeby dítěte či nikoli. Z tohoto důvodu se stále více učitelů v předškolním vzdělávání obrací k přístupům více zaměřeným na dítě, kde jsou v obsahu ústřední potřeby dětí. Dva takové přístupy jsou činnostní učení (TBL Task-Based Learning) a projektové učení (Project-Based Learning).

Od 1. listopadu 2020 Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o, začalo realizovat nadnárodní projekt „Learning by Doing – rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání (ABC pro mateřské školy)“. Projekt spojí úsilí 8 organizací ze tří evropských zemí (Česká republika, Slovensko a Slovinsko). Cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu předškolního vzdělávání zavedením inovativních přístupů a postupů, zajistit komplexní rozvoj kompetencí dítěte předškolního věku. Toho bude dosaženo podporou učitelů mateřských škol při získávání znalostí o tom, jak efektivně aplikovat projektové učení a činnostní učení v předškolním vzdělávání.

Cílová skupina

Cílovými skupinami projektu ABC pro mateřské školy jsou zejména učitelé předškolního vzdělávání, děti v předškolních zařízeních a poskytovatelé vzdělávání učitelů, jako jsou univerzity a poskytovatelé dalšího vzdělávání. Projektové činnosti se budou týkat více než 2324 učitelů předškolního vzdělávání, dětí v předškolních zařízeních, poskytovatelů vzdělávání učitelů, akademických pracovníků a odborníků a dalších aktérů v oblasti vzdělávání.

Projekt je inovativní, protože si klade za cíl povzbudit učitele k přechodu z role „vedoucích“ na „průvodce“ procesu učení. Projekt učitele vybaví metodikou tvořenou jim na míru, která jim pomůže rozšířit jejich pedagogickou praxi a tím podpořit jejich profesionální rozvoj. To zahrnuje podporu přístupů zaměřených na děti k rozvoji kreativity, samostatnosti, soběstačnosti, motivace k učení, uvědomění si vlastních práv a povinností, řešení problémů, sebehodnocení a hodnocení vlastních znalostí a potřeb dětí.

Cíle projektu

  • vyvinout soubor nástrojů pro učitele v předškolním vzdělávání, který by nejen podpořil pedagogy při zlepšování jejich postupů, ale také by podporoval získávání různých klíčových kompetencí mezi dětmi na úrovni mateřských škol
  • vybavit učitele v předškolním vzdělávání metodikou vytvořenou na míru, výukovými postupy a technikami, znalostmi, kompetencemi a nástroji, jak správně aplikovat projektovou práci a činnostní učení na úrovni předškolního věku
  • zlepšit počáteční vzdělávání učitelů a neustálý profesní rozvoj
  • integrovat aspekty nově vyvinuté metodiky a vzdělávání do vlastních studijních plánů partnerských univerzit
  • vybavit cílové skupiny otevřenými vzdělávacími zdroji, které jsou vysoce kvalitní, volně použitelné a dostupné v jejich národních jazycích

 

Intelektuální výstupy projektu

Metodika ABC pro učitele (O1)
ABC kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (O2)

 

 

Další informace na: https://abc-kindergarten.eu/cs/

https://www.facebook.com/ABCproMS/